Adatvédelmi nyilatkozat


A Regisztrálók a regisztrációval önkéntesen és automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataim (név, e-mailcím, lakhely, telefonszám) az E-Vital MOM Gyógyszertár Kft., mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat az E-Vital MOM Gyógyszertár Kft., minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje annak érdekében, hogy a Regisztráló részére a E-Vital MOM Gyógyszertár Kft. termékeivel/szolgáltatásival kapcsolatos információkat, anyagokat küldjön.

Látogatóink kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

Az E-Vital MOM Gyógyszertár Kft. vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiben és gyakorlatában, ezekről a változásokról előzetesen értesíti a www.e-vital.hu oldal látogatóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. Az E-Vital MOM Gyógyszertár Kft. ezzel vállalja, hogy a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Szabályzat mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez a felhasználási mód eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvekkel és célokkal, akkor előzetesen e-mailen keresztül értesítjük az érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, vállalják-e, azaz hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez.

Az a Regisztráló, aki külön hozzájárult ahhoz, hogy az E-Vital MOM Gyógyszertár Kft. termékeivel/szolgáltatásival kapcsolatos információkat, anyagokat küldjön részére, azonban adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, nevének és lakcímének megadásával elektronikus levélben (unsign@e-vital.hu) vagy írásban postai úton (E-Vital MOM Gyógyszertár Kft. 1123 Budapest, Alkotás utca 53.) kérheti adatai törlését az E-Vital MOM Gyógyszertár Kft-től. Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Regisztrálót megilleti a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Adatvédelmi törvény) 11-16/A. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

Az E-Vital MOM Gyógyszertár Kft. a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Regisztrálóktól kapott felhatalmazások keretei között.

A Weboldalon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a felhasználó látogatását. Ezeket az adatokat elemezve az E-Vital MOM Gyógyszertár Kft. statisztikákat készít, például annak megállapítása céljából, hogy a webhely mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket az E-Vital MOM Gyógyszertár Kft. semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne, az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

 

Minden jog fenntartva © 2013 - E-Vital MOM Gyógyszertár Kft.